Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Šv. Ignaco Lojolos grupelė

Šv. Ignaco Lojolos grupelė yra tiems, kas nori labiau gilintis į Dievo žodį ir apmąstyti santykį su savimi, kūrinija ir Dievu. Kurie trokšta ir ieško DAUGIAU! Dvasinės pratybos kasdienybėje – tai įsipareigojimas kasdien skirti laiko maldai – apmąstyti tai dienai skirtą medžiagą (Švento Rašto ištrauką, gaires maldai) ir vieną kartą per savaitę pasidalinti apie tai grupelėje, gauti dvasios palydėjimą.

Renkamės pirmadieniais po 18.00 val. šv. Mišių Katedros parapijos namuose (Katedros a. 3, Telšiai). Platesnė informacija tel. 8 676 30287 (Inga)

Kviečiame prisijungti ir melstis kartu!

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com