Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Gyvojo Rožinio grupelė

Malda – žmogaus pokalbis su Dievu, brandinantis gilesnį tikėjimą, tvirtesnę  viltį bei nuoširdžia meilę. Rožinio malda – „rožių grandinė“ – yra Jėzaus gyvenimo slėpinių apmąstymas. Kalbėti Rožinį reiškia ne ką kitą, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą. Tai visos Evangelijos santrauka. Gyvojo Rožinio draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Šios maldos bendruomenės nariai įsipareigoję melstis po vieną Rožinio maldos slėpinį kasdien. Nariai meldžiasi popiežiaus, vietos vyskupo ir parapijos intencijomis. Visus, norinčius melstis kartu, kviečiame jungtis prie mūsų.

Platesnė informacija tel. 8 610 05778 (kan. Vygintas Gudeliūnas)

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com