Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS ) vietinė brolija

Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šv. Dvasios Bažnyčioje sužadintų šeimų. Ji jungiavisus Dievo tautos narius – pasauliečius, vienuolius, kunigus – kurie savyje atpažįsta pašaukimą sekti Kristumi, einant šv. Pranciškaus Asyžiečio pėdomis. OFS yra visų katalikiškų brolijų visame pasaulyje darni sąjunga. OFS nariai, Šv. Dvasios raginami, ieško gyvo ir veiksmingo Kristaus asmens broliuose, Šv. Rašte, Bažnyčioje ir liturgijoje. OFS vietinėms brolijoms vadovauja Šventajam Sostui pavaldžios Nacionalinė ir Regioninė tarybos. Vietinė brolija turi dvasinį asistentą, skirtą regioninės tarybos. Renkamės antradieniais po 18 val. šv. Mišių Katedros parapijos namuose (Katedros a. 3, Telšiai).

www.ofs.lt, www.facebook.com/ofs.lt

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com