Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Liturginė skaitovų grupelė

Šios grupelės nariai tarnauja švenčiant Eucharistiją, tai yra iš anksto pasirengę skaito Šv. Mišių skaitinius, maldavimus, tokiu būdu pasidalindami su tikinčiaisiais ir Dievu Jo paties dovanotu balsu. Dauguma šios grupelės narių priklauso kuriai nors kitai parapijos grupelei. Maloniai kviečiame prisijungti, pagal galimybes įsipareigojant šiai prasmingai tarnystei.  

Platesnė informacija tel. 8 678 10881 (Irena)

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com