Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

"Motinos maldoje už savo vaikus"

Grupės tikslas:

vienas kito palaikymas dvasiniame augime;

motinos maldoje narių palaikymas;

kiekvienas narys įsipareigoja bendruomenei kasdien melstis;

teikti pagalbą ten, kur jaučiamės Viešpaties vedimas;

lankyti maldos ir bendravimo susirinkimus.

Mūsų parapijoje veikia dvi šios grupelės:

Antradieniais 18.00 val. į šv. Mišias ir po jų grupė renkasi Katedros parapijos namuose (Katedros a. 3, Telšiai). 
Ketvirtadieniais 18.00 val. į šv. Mišias ir po jų grupė renkasi Katedros parapijos namuose (Katedros a. 3, Telšiai).

Platesnė informacija tel. 8 620 69016

Kviečiame prisijungti ir melstis kartu!

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com