Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Jaunimo Marijos Legiono grupelė „Šventojo Rožančiaus Karalienės“ jaunimo prezidiumas

Kviečiame jaunuolius nuo 12 m. tarnauti Dievui Marijos pavyzdžiu ir jos globoje nuoširdžia Šv. Rožinio malda ir geras darbais. Šūkis – „Pas Jėzų pas Mariją!” Renkamės penktadieniais 15.30 val. Katedros katechezės klasėje. 

Platesnė informacija tel. 8 611 64454 (Jurgita) ir 8 614 68583 (Loreta).

"

„Pas Jėzų pas Mariją!”

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com