Kvietimas

Kviečiame gavėnios trečiadieniais į “Tikėjimo pašnekesius” -19.00 val. parapijos namuose