Restauruota sakykla ir šv. Barboros altorius

Šiandien po restauracijos atidengtas šv. Barboros altorius. Šv. Velykų proga turime du restauruotus objektus: sakyklą ir šv. Barboros altorių. Norime pasidžiaugti ir padėkoti dirbusiems restauratoriams ir finansuotojams.

NUOŠIRDUS VISIEMS AČIŪ IR VISUS PATIKIME ŠV. ANTANO GLOBAI IR UŽTARIMUI.